اخبار قزاقستان
به باده رو کردم نمازم می بود

قبله گه من درخت مو بود

خدایم در مستی پوشیده جانش

پیرمغانم مستان باده بود

روزه ام باده و می، شراب بود

افطارم بی می، باده خراب بود

گر مستان روزه گیرند بی می،باده

روزه گیران را روز چو سراب بود

خدایا روزه مرا معاف بود

با باده، می دور تو طواف بود

باده، حور،شراب در این جا حرام است

پس چرا در بهشتت  حلال بود؟

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/10/23ساعت 12:36 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

رفتم در پی دین و کیش خدایی

بین همه فتاده این جدایی

گفتم روم در پی بی خدایی

ز هر دو نشنیدم من هیچ ندایی

پس هر دو رهم خطا بود می دانی

فهمیدم گره کار را در یک آنی

پس ره خود رو، دیگران خطاست

چو گوسپند به چرا،مردی ندانی

+ نوشته شده در  جمعه 1393/10/19ساعت 3:34 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

خواندمی شعر غزل و باده نوش

گر باده نوشم رود ز سر این هوش

در مینو لانه دارم، جنت چرا؟

می خورم رود فشار چون آب جوش

نامستان ز زیر زمین هستند چو موش

چو سنگ و خاک و خاشاک شدند خموش

زی چو آشویت زرتشت، اهورا مزدا

سخن این پیامبرت بکن گوش

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/18ساعت 10:48 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

گویا همه فراموش کردند بهشت را

می آوردیم من و تو آب با تشت را 

خوشی از همه جا می بارید افسوس

کنون که بزرگ شدیم قرضیم هفت هشت را

فقیر بودیم لیک یاد نکردیم  نیست را

آن جهان با خدای و مینو هست را

بهر مینو زندگی به مرگ کشید

مینو نخواهم بهر یک دم هست را

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/15ساعت 3:52 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

یک دم گر به خود آیی همه فنا

چو زنان بدست خود زنند حنا

زندگی چو باده تلخ و شیرین است

چطورگویم ز جای ایزد ربنا

خدای ایزدی و نروم به منی

نگویی ز جای سپاس حمد و ثنا

مر این اوستای گاهات و یسنا

ندهم به مینو و بهشتنا

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/14ساعت 2:18 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/14ساعت 2:18 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

به شیون ساغر شکسته خو کردم 

می ریخته را چو گل بو کردم

باده ریخته چو آتش سوزاند دل

من دل یار را ز باده رو کردم

مستان را من ز میخانه جو کردم

نماز را ز مغانم آن سو کردم

دل ریخته ام چو باده بر زمین

 دل مستان را ز انگور مو گردم

دل مسوزان،غم زین دلم تو کردم

جهانی دگر نیست ز مغز شوی کردم

هر چه هست در این باده است و بس است

بخور می، غم را به ساغر سو کردم

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/14ساعت 10:3 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

به ایران هجوم آورد سپاه کین

که از گزند او نماید شاه و دین

گر پهلوانان بودی چو تهمتن

شاید نبود ایران کنون این چنین

یل پهلوان چو رستم پیلتن

چو بجنگد با اهریمن جان و تن

نبرد تور است و ضحاک و ایران

کنون جنگ ایرج است و کیش و دین

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/13ساعت 12:3 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

پگاه کی نمایان گردد هویدا

سیاهی ز دور خموش گردد پیدا

به درازا کشید شب خفاشان

دهم آواز و نغمه گردد ندا

کس بشنود آوازم گردد صدا

زین سخنم همه را گردد نگاه

کس نشنید نغمه و بویم را  ساقی

همه را ز خواب بینم یک دم به گاه

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/13ساعت 11:14 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

از گزند اهریمن بدور ماندم

چون که سروده زرتشت بخواندم

دژخیم پلید خوشیم را گرفت

مینو یم را ربود اهریمن آن دم

کنون ز مینو اهریمن دیده ام

ز ایران سرود تازی شنیدم

روزی شود که یک واژه تازی

از زبان کیا پارسی نشنوم

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 1393/10/12ساعت 9:23 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

خرابم هوایم دگرگون شدی

بوی میهنم  به مشامم شدی

دوران کودکی به یاد آمدی

مرا زمیهن چگونه دور شدی

مرغزار، باده و مینو کجا شدی

باغ عدن یک دم ز هوا شدی

بت پرستم کعبه ام کجا ساختی

مرا بیگانه حورانی تور شدی

آن دوران کودکی کجا شدی

خفاشان که آمدند بی جا شدی

مرغزارم یک دم عرب-تازی شدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/11ساعت 6:9 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

حوران به آغوش گرفتم مستم من

چو  پری رویان دیدم هستم من

از ایران مینوی ایزدی راندند

به مینوی دگر آمدم جستم من

مغانم بی پیر ماند خدا کیستم من

کشورم تازی بگرفت تاز نیستم من

نمازم پارسی، خدایم ایزدی

پیمان با اهورا مزدا بستم من

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/11ساعت 5:50 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

خدایا بی باده چه کنم کنون

مستی ام به یاد او شدی فزون

به دور اندازم مستی و باده ام

پس که را مست بینم چنان من خزون

باده و مستی ره مینو جنون

نوشیدن باده و می زما پسون

من آن مینوی ره نماز نخواهم

باده خورم و می نوشمی کزون

ساقیا بی ساغر و باده ام من

بت پرست میکده می ام من

میخانه خراب شدی، باده ام کو

چو مستان میخانه خرابم من

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/11ساعت 12:38 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

فرجام باده نوشی مستی بود

انجام می و میخانه راستی بود

در میکده و میخانه مستم من

آغاز مستی ام درستی بود

صنمم یک جرعه بادگی بود

بی بندگی و آزادگی بود

چون بنوشم باده و می، مستم من

سخنم بی آراستگی بود

ساقیا مژده تو شراب بود

گربنوشم ان مژده سراب بود

گیتی همه در باده و مستم من

چون فکر مینو،باده خراب بود

ازل را نه آینده آنی بود

جان و دلم را درین جانی بود

جرعه ای دگر بنوشم مستم من

ساقیا همه چیزات فانی بود

گیتی را آینده درخشان نبود

ساقی،باده و میخانه نبود

گرنباشد دمی مستی و راستی

به گیتی و مینو،خوشی نبود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/11ساعت 1:3 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

ای غیر مستان،باده ،میکده ام کو؟

نغمه غزل خوان سرایی ام کو؟

به خرقه درویشان خو کردم من

آن باده میکده ساقی کو؟

در مقام عزلت گوشه نشین کو؟

چو پروانه مستان گرد شمع ام کو؟

جرعه ای دگر گر بنوشم باده ات

شمیم خوش بوی میکده کو؟

میکده و میخانه خراب، مستان کو؟

باده و می و شراب و دستان کو؟

بجای میکده مساجد بناء

نماز خوان خمار باده ات کو؟

در میخانه همه مست، این سو،آن سو

زباده جاودان فردوس و مینو

دریغا میکده و میخانه نیست

آن خمار مست میخانه ات کو

خراب میخانه ،میکده، شراب کو؟

آن درویش ژنده پوش یارتی کو؟

جای مستان بگرت صوفی،روزه-نماز

در این سرایم باده سرایم کو؟

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/10/09ساعت 2:6 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 


http://www.tisri.org/default-1733.aspx
ایران و راه‌آهن قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران 
راه‌آهن سرخس ـ تجن در سال 1375 به‌عنوان نخستین اقدام ایران برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به حاشیه خلیج فارس و سایر مناطق جهان بود. ساخت راه‌آهن بافق به مشهد در سال ۱۳۸۴ هم عملاً آسیای میانه را به خلیج فارس نزدیک‌تر کرد و اینک نیز خط آهن میان ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان موجب افزایش امکان ارتباط نزدیک با جمهوری‌های آسیای میانه با آب‌های آزاد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و خاور دور را فراهم و موجب کاهش هزینه حمل‌ونقل خواهد شد. در این میان، در بُعد ملی، ایران می‌تواند تبادلات اقتصادی خود را در وهله نخست با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان افزایش دهد. در این حال، در واقع هرچند اکنون ارزش مبادلات ایران و قزاقستان هم‌‌اکنون یک میلیارد دلار است، اما با توجه به تأکید مقامات قزاقی و افتتاح راه‌‌آهن سه کشور آسیایی، این رقم می‌تواند به سه میلیارد دلار افزایش یابد. در کنار این نیز ایران در نظر دارد سه میلیارد دلار گاز از ترکمنستان وارد کند و با توجه به توافق طرفین قرار است 50 درصد این مبلغ، کالا و خدمات به طرف ترکمنی داده شود؛، این خط می‌تواند کمک وسیعی به این برنامه بکند. در بُعد منطقه‌ای نیز با توجه به برنامه‌های دولت برای توسعه منطقه مکران و بندر چابهار، ایران می‌تواند به هاب حمل‌ونقل منطقه‌ای، دسترسی بیشتری بیابد؛ زیرا با توجه به اتصال خطوط ریلی ایران به ترکیه در غرب و امتداد خطوط ریلی تا نوار جنوبی در خلیج فارس، به پاکستان در جنوب شرق، به عراق در جنوب غرب از سویی، و اتصال خطوط ریلی قزاقستان به روسیه در شمال و خطوط ریلی ترکمنستان به ازبکستان در شمال شرق و کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان، عملاً خط ریلی جدید ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تراتزیت و رشد حجم تجارت ایران با کشورهای منطقه داشته باشد. در بُعد سیاسی و ژئوپلیتیک نیز باید گفت هرچند نگاه آمریکا به دور زدن ایران در طرح‌های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک معطوف و طرح پروژه جاده ابریشم نوین (پیوند آسیای مرکزی به آسیای جنوبی بدون حضور ایران) مورد توجه بوده است، اما اینک با وجود برتری‌هایی در حوزه امنیت ترانزیت و عبور محموله‌های ترانزیتی حدود 160 کشور جهان از خاک ایران، سیاست همه‌چیز بدون ایران در سطح آسیای مرکزی و قفقاز ناکام مانده و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه افزایش داشته است.

 
موافقتنامه اولیه احداث راه‌آهن قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران در سال 1386 به امضا رسید و در حاشیه اجلاس رؤسای جمهور حاشیه دریای مازندران در مهر 1386 در تهران، موافقتنامه نهایی احداث این مسیر آهن تثبیت شد. این راه‌آهن در حدود 910 کیلومتر طول دارد که حدود هفتصد کیلومتر از این مسیر در خاک ترکمنستان، 82 کیلومتر آن در ایران، و 120 کیلومتر باقی‌مانده در خاک قزاقستان واقع است. با این حال، هرچند قرار بود در ماه‌های پایانی سال 2012 پایان این پروژه مهم و استراتژیک اعلام شود، اما با تکمیل کنونی این راه‌آهن در ترکمنستان، گشایش این خط با حضور رؤسای جمهوری این سه کشور در اینچه برون، نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان صورت گرفت.

اهداف قزاقستان و ترکمنستان از راه‌آهن کنونی 
قبلاً مقامات دو کشور عضو در این راه‌آهن (قزاقستان و ترکمنستان)، بارها از اهمیت بالای آن سخن گفته‌اند، چنانچه نخست‌وزیر جمهوری قزاقستان طرح راه‌آهن ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان را طرح بزرگ قرن حاضر توصیف کرده بود و مقامات ترکمن نیز بارها بر اهمیت این راه‌آهن تاکید کرده بودند. در این میان، سه کشور دخیل در این طرح، هر کدام با توجه به منافع ملی خود به این راه‌آهن می‌نگرند. قزاقستان به‌عنوان کشوری در حال توسعه می‌کوشد تا از سویی با توجه به این خط، از دامنه وابستگی اقتصادی و سیاسی خود به روسیه (قزاقستان با توجه به مرزهای طولانی و وجود اقلیت روس، بیشترین همکاری اقتصادی را با روسیه در چهارچوب اتحادیه اوراسیا دارد) بکاهد و از سوی دیگر نیز جدا از افزایش مسیرهای صاداراتی خود، راه بهتر و آسان‌تری برای دسترسی به بازارهای جنوب و غرب آسیا و آسیای صغیر داشته باشد. در این میان، از آنجا که قزاقستان سالانه سیزده میلیون تن غلات تولید می‎کند و هفت میلیون تن آن را صادر می‌کند، با بهره‌گیری از راه موجود می‌تواند به کشورهای حوزه خلیج فارس یا بازار اصلی غلات قزاقستان دسترسی بهتری داشته باشد. از اینها که بگذریم، ترکمنستان به‌عنوان کشوری محاط در خشکی، سوای از نگاهش به افزایش شرکای اقتصادی خود و استفاده از افزایش سود ترانزیت کالا از راه این خط آهن درصدد است تا با توجه به افزایش درآمدهای صادراتی و گازی با تقویت زیربناهای اقتصادی، روابط خارجی خود را با همه کشورها گسترش دهد. بنابراین، تلاش نموده راه‌های ارتباط بیشتری را ایجاد کند و با متنوع کردن مسیرهای صادراتی خود، راه‌آهن‌هایی را به چین، افغانستان، و تاجیکستان مدنظر داشته است. از این منظر، افزایش ارتباطات ریلی با کشورهای همسایه را خارج شدن بیشتر از دامنه نفوذ روسیه می‌پندارد. علاوه بر این، دسترسی بهتر و ارزان‌تر به آب‌های آزاد خلیج فارس، ترکیه، و خاورمیانه از دیگر اهداف ترکمنستان از این خط است.

پیامدهای اقتصادی راه‌آهن قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران 
سه کشور عضو، دستاوردهای مثبت و گسترده‌ای از راه‌اندازی این راه‌آهن در بُعد ملی و منطقه‌ای خواهند داشت. این راه‌آهن می‌تواند علاوه بر دستاورهای اقتصادی، در سایر بخش‌ها هم دستاورهایی درپی داشته باشد. در واقع، افزایش حمل‌ونقل می‌تواند توسعه اقتصاد ملی را به ارمغان آورد و موجب افزایش مبادلات تجاری، افزایش گردشگری، توسعه اقتصادی ملی گردد. در این میان، خط آهن مزبور مسیر حمل‌ونقل تجارت جهانی میان شرق (از چین تا آسیای مرکزی) و غرب جهان (اروپای غربی) را ده هزار کیلومتر کاهش و کشورهای ترکمنستان و قزاقستان را از خاک ایران به آب‌های آزاد خلیج فارس وصل می‌نماید. در کنار این نیز حمل و ترانزیت بار میان کشورهای منطقه را آسان می‌کند و با کوتاه‌تر شدن مسیر شمال ـ جنوب در حدود ششصد کیلومتر، زمان و هزینه‌های حمل بار را کاهش می‌دهد. این امر شرایط مناسبی برای دسترسی به خلیج فارس، کشورهای آسیای جنوبی، کشورهای اروپایی و آسیایی، ترانزیت کالا، و حتی حامل‌های انرژی توسط سه کشور را فراهم کرده و هریک از سه کشور با توجه به نقش ترانزیتی خود می‌توانند سودهای زیادتری به‌دست آورند.

خط آهن و همکاری‌های منطقه‌ای 
با توجه به بسترها و پیوندهای مشترک کشورهای دخیل در این خط آهن، بی‌شک افزایش مبادلات بازرگانی دوجانبه، سه‌جانبه، منطقه‌ای، و فرامنطقه‌ای از طریق خط آهن مذکور می‌تواند به رشد روابط سیاسی دوجانبه و سه‌جانبه کشورهای عضو و منطقه در قالب سازمان‌های منطقه‌ای چون اکو کمک کند. گذشته از این، با توجه به حضور سیاسی افزون روسیه در قزاقستان و ترکمنستان، ساخت این راه تا حدی از وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی دو کشور محصور در خشکی به مسکو می‌کاهد و به افزایش استقلال سیاسی آنها در کنار حضور بیشتر ایران در منطقه کمک می‌کند. در بعد دیگری باید گفت راه‌اندازی خط آهن ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان موجب پویایی بیشتر اقتصادی در بین کشورهای عضو کریدور شمال ـ جنوب (با مشارکت چهارده کشور، شامل ایران، هند، روسیه، و کشورهای دیگر آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان ،قزقیزستان، ترکیه، عمان، تاجیکستان، اوکراین، و ازبکستان) خواهد شد و موجب همکاری‌های بیشتر در چهارچوب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. در این میان، باید توجه داشت که سایر جمهوری‌های گردآمده در خشکی منطقه نیز از این خط، سود فراوانی خواهند برد، چنانچه اخیراً رئیس‌جمهور قرقیزستان با تأکید بر اهمیت راه‌آهن ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان جهت دسترسی آسان و باصرفه به خلیج فارس و آب‏‌های آزاد، خواستار پیوستن به آن شد. همچنین با توجه به تلاش تاجیکستان برای ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل زمینی به‌دور از نفوذ ازبکستان و خروج از بن‌بست ارتباطی این خط آهن می‌تواند تاجیکستان را به‌گونه‌ای غیرمستقیم به ایران و خارج وصل کند. علاوه بر این، باید توجه داشت که این خط آهن در کنار تأثیرات ژئوپلیتیک و سیاسی نوین نمی‌تواند تهدیدکننده جدی منافع ملی کشورهای منطقه باشد و راه دسترسی هند و چین را به منطقه نیز آسان‌تر خواهد کرد.

ایران و راه‌آهن قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران 
راه‌آهن سرخس ـ تجن در سال 1375 به‌عنوان نخستین اقدام ایران برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به حاشیه خلیج فارس و سایر مناطق جهان بود. ساخت راه‌آهن بافق به مشهد در سال ۱۳۸۴ هم عملاً آسیای میانه را به خلیج فارس نزدیک‌تر کرد و اینک نیز خط آهن میان ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان موجب افزایش امکان ارتباط نزدیک با جمهوری‌های آسیای میانه با آب‌های آزاد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و خاور دور را فراهم و موجب کاهش هزینه حمل‌ونقل خواهد شد. در این میان، در بُعد ملی، ایران می‌تواند تبادلات اقتصادی خود را در وهله نخست با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان افزایش دهد. در این حال، در واقع هرچند اکنون ارزش مبادلات ایران و قزاقستان هم‌‌اکنون یک میلیارد دلار است، اما با توجه به تأکید مقامات قزاقی و افتتاح راه‌‌آهن سه کشور آسیایی، این رقم می‌تواند به سه میلیارد دلار افزایش یابد. در کنار این نیز ایران در نظر دارد سه میلیارد دلار گاز از ترکمنستان وارد کند و با توجه به توافق طرفین قرار است 50 درصد این مبلغ، کالا و خدمات به طرف ترکمنی داده شود؛، این خط می‌تواند کمک وسیعی به این برنامه بکند. در بُعد منطقه‌ای نیز با توجه به برنامه‌های دولت برای توسعه منطقه مکران و بندر چابهار، ایران می‌تواند به هاب حمل‌ونقل منطقه‌ای، دسترسی بیشتری بیابد؛ زیرا با توجه به اتصال خطوط ریلی ایران به ترکیه در غرب و امتداد خطوط ریلی تا نوار جنوبی در خلیج فارس، به پاکستان در جنوب شرق، به عراق در جنوب غرب از سویی، و اتصال خطوط ریلی قزاقستان به روسیه در شمال و خطوط ریلی ترکمنستان به ازبکستان در شمال شرق و کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان، عملاً خط ریلی جدید ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تراتزیت و رشد حجم تجارت ایران با کشورهای منطقه داشته باشد. در بُعد سیاسی و ژئوپلیتیک نیز باید گفت هرچند نگاه آمریکا به دور زدن ایران در طرح‌های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک معطوف و طرح پروژه جاده ابریشم نوین (پیوند آسیای مرکزی به آسیای جنوبی بدون حضور ایران) مورد توجه بوده است، اما اینک با وجود برتری‌هایی در حوزه امنیت ترانزیت و عبور محموله‌های ترانزیتی حدود 160 کشور جهان از خاک ایران، سیاست همه‌چیز بدون ایران در سطح آسیای مرکزی و قفقاز ناکام مانده و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه افزایش داشته است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/18ساعت 10:36 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

دوستانی که دوست دارند تا در چاپ و ترویج (برگزداندن) شاهنامه که به زبان قزاقی(قزاقستانی) برگردانده شده یاری رسانند میتوانند با سرپرست سایت قزاقستان تماس بگیرند. شاهنامه برگردانده شده به زبان قازقی بیش از 120 ورق و به زبان روزمره می باشد. با تلفن  7471947273 همراه در قزاقستان میتوانید تماس بگیرید.

یوسف پیلتن

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/08ساعت 4:41 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

دو داستان با پشتوانه کیا یوسف پیلتن از زبان فارسی به زبان قزاقی بازگردانده شد. یکی از آنها "سگ ولگرد" است که از نوشته های صادق هدایت و دیگری "بدنبال خوشوقتی" که از نوشته های صمد بهرنگی می باشد. هردوی این نوشته به زبان قزاقی بازگردانده شده و در روزنامه ها به چاپ رسیده است. 

دوستانی که علاقمند به چاپ نوشته های دو نویسنده ایرانی هستند میتوانند با کمک های پولی خود در این راه همیار باشند.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/07ساعت 3:31 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

چهارمین دوره اجلاس سران کشورهای کرانه دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) ماه آینده در روسیه برگزار خواهد شد. در این دیدار سران کشورهای حاشیته دریای خزر شرکت خواند نمود.

1- اولین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد (پایتخت ترکمنستان)،

2- دومین اجلاس سران خزر در تهران (۱۶ اکتبر ۲۰۰۷) 

3- سومین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۱۰ در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) تشکیل شد .

4- چهارمین دیدار سران در شهر آستراخان برپا خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/07ساعت 9:58 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

در سال 2015 میزان بودجه کشور شامل 103 میلیارد تنگه خواهد شد. در سال آتی میزان درآمد بودجه (پرداخت به بودجه) حدود 6 تریلیون و 309 میلیارد تنگه خواهد بود. این رقم در سال جاری چیزی حدود 23 میلیارد تنگه خواهد بود. این مسئله را وزیر دارای جناب آقای بخت سلطانف اعلام نمود. این رقم در سال 2016 حدود 6 تریلیون و 738 میلیارد و در سال 2017 چیزی حدود 7 تریلیون و 127 میلیارد تنگه خواهد بود.لازم به ذکر است که هر دلار 181 تنگه در صرافی های کشور به فروش می رسد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/25ساعت 10:28 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

تا سال 2019 میزان تولید نفت قزاقستان به 96 میلیون تن خواهد رسید.این مسئله را وزیر اقتصاد ملی کشور جناب آقای یربولات دوسایف اعلام کرد. در سال 2015 این مقدار به 81.1 میلیون تن خواهد رسید.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/25ساعت 10:24 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

در روند این دیدار چندین قرارداد به امضاء رسیده است که از میان آن ها میتوان به مسئله کشاورزی در قزاقستان اشاره نمود. دولت قزاقستان زمین های کشاورزی زیادی دارد ولی بهره برداری از آن در حال حاضر میسر و ممکن نیست. در باب حمل و نقل نیز با طرف ایرانی گفتگوهایی حاصل شده است. با بهره برداری از طرح راه آهن قزاقستان به ترکمنستان تا شهر گرگان مسئله حمل و نقل بار و کالا و ترانزیت حل و فصل خواهد شد. در راستای بهره برداری از مسائل یاد شده پای سرمایه گذاری های دو کشور پیش رروی نمایان خواهد شد. مسئله تبادل نفت از طریق طرح سوآپ نیز بین طرفین بررسی شد. دولت قزاقستان مقرر گردید تا مقداری از نفت تولیدی خود را به دولت ایران در شمال تحویل دهد و نفت مورد نیاز خود را در جنوب به مشتریان تحویل و واگذار نماید.  انتقال غله به شمال ایران و گشایش انبار غله در استان گلستان گرگان از جمله گفتگوهایی بود که بین طرفین صورت گرفته است. در ضمن طرف ایرانی مقرر شده تا در استان کاراگاندی و غزئل اوردا در امور معادن سرمایه گذاری نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/06/19ساعت 8:57 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

در 8 ماه جاری رییس جمهور دولت ایران جناب آقای حسن روحانی وارد قزاقستان  شد. ,وزیر امور خارجه و وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان از رییس جمهور ایران در فرودگاه استقبال نمودند. قرار بود تا این سفر در تاریخ 13 ماه سپتامبر شروع شود که با درخواست رییس جمهور ایران به 9 ماه سپتامبر موکول گردید.رییس جمهور ایران در تاریخ 11 الی 12 ماه سپتامبر سال جاری راهی دوشنبه پاتخت جمهوری تاجیکستان خواهد شد تا در دیدار سازمان کشورهای عضو قرارداد شانگهای شرکت نماید.تعداد تجار ایرانی بعد از دوران ریاست جناب اقای احمدی نژاد کاهش یافت . در قزاقستان حتی یک بانک ایرانی وجود ندارد تا تجار ایرانی بتوانند کار ارزی و پولی خود را بدون مشکلات حل کنند. فارغ التحصیلات کرسی زبان فارسی نیز بعد از اتمام تحصیلات خود بدون کار می مانند و روسای دانشگاهای معتبر کشور را به فکر راه چاره ای خواهد انداخت. با زبان فارسی قبلا میشد درآمدی در سطح مترجم کسب کرد ولی اکنون طور دیگری شده است. رایزنی مانند متروکه ای بیش نیست.سفارت و رایزنی به شهر آستانه انتقال یافته اند. به افراد زیادی روادید و ویزا داده نمی شود. با امدن آقای روحانی مشکلی حل نخواهد شد و بار بیشتر مشکلات آتی بر دوش دو دولت هموار خواهد گشت. دولتی که پایه و اساس خود را بر تدبیر و امید بنیان نهاده است.ولی با امید نمیتوان گل پژمرده مناسبات دو کشور را آبیاری نمود.گلی که سالیان دراز بدون آب و کود در گلدانی از بی ملاحظات خشک شده و آبیاری هم درد آن را درمان نخواهد کرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/06/12ساعت 3:56 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

چهارمین دوره اجلاس سران کشورهای کرانه دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) ماه آینده در روسیه برگزار خواهد شد. در این دیدار سران کشورهای حاشیته دریای خزر شرکت خواند نمود.

1- اولین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد (پایتخت ترکمنستان)،

2- دومین اجلاس سران خزر در تهران (۱۶ اکتبر ۲۰۰۷) 

3- سومین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۱۰ در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) تشکیل شد .

4- چهارمین دیدار سران در شهر آستراخان برپا خواهد شد.

هدف اصلی جلسات گذشته ، همراه با ده ها جلسه دیگر که در سطوح مقامات مختلف این پنج کشور برگزار شده است، دستیابی به قراردادی جهت تعیین نظام حقوقی دریای خزر بوده است و با توجه به اینکه این مسأله هنوز حل نشده است، اجلاس چهارم نیز این موضوع را به عنوان موضوع اصلی در دستور جلسه خود دارد.دولت ایران در سطوح روابط بین المللی تضعیف شده و هیچ حامی در سطح بین المللی ندارد. بعید است که دولت های غربی بتوانند حقوق مردم ایران را در دریای خزر حمایت نمایند. اگر روابط با دولت های غربی و آمریکا هموار می شد شاید امیدی جهت وصول احقاق دولت ایران در دریای خزر بر اساس قرارداد سال 1940 پیش می آمد. ولی این گونه نشد. رفتار دولت ایران در عرصه بین المللی مواضع دولت ایران در دریای خزر ار تضعیف تر نمود. با این که دولت های غربی و آمریکا مناسبات خود را با روسیه کاهش داده اند دولت ایران می توانست با نزدیکی به غربی این امکان را جهت تقوقیت توان خود در دریای خزر بدست بیاورد. 

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پیش از برای تنظیم موضوعات مورد مذاکره سران در اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی در مسکو شرکت کرده بود و این هفته هم معاون او و سپس خود آقای ظریف دوباره به مسکو سفر می کنند. از میان روسای جمهور پیشین ایران، محمد خاتمی یک بار و جانشین او دوبار در نشست رهبران کشورهای ساحلی شرکت کرده اند که هریک با حاشیه هایی همراه بوده است. اجلاس چهارم سران، اولین نشست رهبران دریای خزر است که حسن روحانی در آن حضور دارد.منظور از نظام حقوقی خزر این است که توافق شود این دریا (یا در واقع دریاچه) با چه روشی اداره و تقسیم شود و هر یک از کشورهای حاشیه آن نسبت به آب ها، کف دریا و منابع موجود در آنها چه حقوقی داشته باشند.بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده، کارشناسان حقوقی انتظار ندارند که حتی چهارمین اجلاس سران بتواند شاهد حصول توافق نهائی دربارۀ نظام حقوقی خزر باشد.چیزی که بیشتر احتمال دارد رخ بدهد، فشار ایران و روسیه برای محدود کردن یا از بین بردن راه های حضور و فعالیت دول غیر حاشیه خزر بخصوص دول غربی در امور این منطقه است.روسیه از هم اکنون سخن از کنوانسیون استقلال دریای خزر را مطرح کرده که منظور از آن تعیین مقرراتی برای جلوگیری یا محدود کردن فعالیت های نظامی و تجاری دول غیر حاشیه خزر در منطقه است.دریای خزر از لحاظ حقوقی تابع مقررات معمولی "حقوق بین الملل دریاها" نیست یعنی دولت های حاشیه این منطقه می توانند تصمیم بگیرند که چه نظامی بر آن حاکم باشد. نظر قزاقستان این است که همان قواعد "حقوق بین الملل دریاها" در خزر بکار برود ولی این مورد قبول چهار کشور دیگر واقع نشده است.بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده، کارشناسان حقوقی انتظار ندارند که حتی چهارمین اجلاس سران بتواند شاهد حصول توافق نهائی درباره نظام حقوقی خزر باشد.چیزی که بیشتر احتمال دارد رخ بدهد، فشار ایران و روسیه برای محدود کردن یا از بین بردن راه های حضور و فعالیت دول غیر حاشیه خزر بخصوص دول غربی در امور این منطقه است.

روسیه از هم اکنون سخن از کنوانسیون استقلال دریای خزر را مطرح کرده که منظور از آن تعیین مقرراتی برای جلوگیری یا محدود کردن فعالیت های نظامی و تجاری دول غیر حاشیه خزر در منطقه است.

مسأله تقسیم خزر در واقع پس از فروپاشی شوروی سابق و ظهور دولت جدید در حاشیه دریای خزر اهمیت یافته است. موضوعی که بر این اهمیت افزوده، یافتن منابع قابل توجه نفت و گاز در دریای خزر است. این منابع از یک طرف برای کشورهای حاشیه خزر- بخصوص کشورهای تازه تاسیس قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان- که در پی ساختن و پیشرفت کشورهایشان هستند مهم است و از طرف دیگر از بابت منابعی که در کنترل کشورهای عربی نیست و خارج از حوزه اوپک قرار می گیرد، برای کشورهای اروپائی و آمریکا مهم است.

تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، فقط ۲ کشور، یعنی ایران و شوروی در ساحل دریای خزر وجود داشتند. دولت های ایران و شوروی، به دلائل مختلف، دربارۀ دریای خزر طوری رفتار می کردند که انگار این واحد آبی عظیم وجود ندارد. روس ها عملا اجازه نمی دادند که ایرانی ها از یک خط فرضی و خودساخته که در دو طرف مرز خاکی ایران و شوروی (بندر آستارا و حسینقلی) را به هم وصل می کرد، عبور کنند.

بر اساس اسناد و مدارک موجود، کارشناسان حقوقی می گویند که خط "آستارا- حسینقلی" هیچ مبنای حقوقی و قراردادی نداشت و هر گونه ادعائی در خصوص اینکه چنین خطی مرز بین ایران و شوروی سابق در خزر بوده، به لحاظ تاریخی و حقوقی باطل است.

تنها نظام حقوقی موجود در دریای خزر مربوط به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می شد که بدون ورود به مسأله تعیین مرزها، این واحد آبی را بین دو طرف ایران و شوروی مشترک می دانست.

براساس تعهد روسیه و کشورهای مستقل شده از شوروی سابق، تا زمانی که کشورهای تازه تاسیس حاشیه دریای خزر روی یک نظام جدید توافق کنند، نظام حقوقی دریای خزر همان نظام متکی به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است.

دولت های حاشیه خزر درباره نظام حقوقی جدید این دریاچه نظرات متفاوتی دارند.

دولت ایران پس از تضعیف در عرصه های جهانی، عدم وجود کارشناسان خبره و حرفه ای، فشارها و تحریم های بین المللی سهم ایران را از 50 درصد به 12 درصد رساند. سفیر ایران در قزاقستان جناب آقای محمد رضا فرقانی زمانی نماینده دولت ایران در امور دریای خزر بودند. فردی که حقوق مردم ایران را از 50 درصد به 12 درصد رسانده چه انظاری میتوان داشت. افرادی که در امور دریای خزر کار میکنند هیچ کدام کارشناس نیستند.اگر کارشناس بودند که سفیر نمی شدند. اکنون کار ویزا و رواید برای اتباع دوگانه مشکل تر شده است.

ایران در ابتدا خواستار تقسیم تمامی دریای خزر (یعنی سطح آب و کف دریای خزر) بر یک پایۀ منصفانه بود (بر این اساس حدود ۲۰ درصد از دریای خزر سهم ایران می شود)؛ روسیه در پی تقسیم فقط کف خزر بر پایۀ خط منصف اصلاح شده است (یعنی در کل خط منصف حاکم باشد ولی در برخی جاها اصلاح شود). جمهوری آذربایجان و قزاقستان از روش روس ها استقبال کرده اند و حتّی قراردادهائی بین این کشورها بر اساس این توافقها منعقد شده است. آنها مشغول فشار آوردن بر ترکمنستان و ایران هستند که این روش را بپذیرند ولی تاکنون موفق نشده اند.

حقوق تاریخی ایران در دریای خزر

ایران دارای حقوق تاریخی و بنیادی در دریای خزر است. این حقوق علاوه بر اسناد قرار دادی، متکی به هزاران سال حضور و مشارکت ایران در امور این واحد آبی بسته است گر چه کاستی هایی در قرار دادهای ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ در باره حقوق ایران در دریای خزر هست، اما در تاریخ موارد متعدی هست که کشور ها با همین قدر حقوق قراردادی و به استناد عهد نامه های قدیمی، استدلال خود را تقویت کرده اند و در نهایت رای خود را پیش برده اند.اگر دریای خزر بر اساس خط منصفی که از مرزهای خشکی آنها در مجاورت خزر کشیده می شود، تقسیم شود، سهم ایران حدود ۱۳درصد خواهد شد. (روس ها و جمهوری آذربایجان هر کدام در حدود ۲۰ درصد، قزاقستان حدود ۳۰ درصد و ترکمنستان حدود ۱۷ درصد را به خود اختصاص می دهند) در عین حال چنانچه دریای خزر بر اساس فرمول "خط منصف اصلاح شده" تعیین شود کمتر از ۱۳ درصد از عمیق ترین بخش دریای خزر که تا کنون هیچ منبع مهم نفت یا گاز در آن کشف نشده، نصیب ایران می شود.عدم توافق روی نظام حقوقی دریای خزر باعث شده است که بسیاری از مسائل مرتبط با این حوزه آبی بلاتکلیف بماند. این امر باعث می شود که مدیریت مسائل مربوط به این منطقه، مثل ملاحظات مربوط به کشتیرانی، ماهیگیری، پرواز بر فراز منطقه، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، استفاده های احتمالی نظامی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته دیگر و غیره بصورت مناسبی صورت نگیرد.در عین حال این مسأله (عدم حصول توافق روی نظام حقوقی خزر) باعث می شود که دولت های حاشیه دریای خزر نتوانند سیاست های مناسبی برای بهره برداری از منابع و راه‌های انتقال آن به بازارهای بین المللی را دنبال کنند. ادامه این وضعیت می تواند زمینه هائی را برای بروز کشمکش و اختلافات نیز ایجاد کند.از این رو نشست رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر که به زودی در روسیه برگزار می شود در صورت تلاش برای دستیابی یا دست کم تسریع در به دست آمدن یک رژیم حقوقی تازه، بسیار اهمیت دارد.(مقداری از این مطالب از از بی بی سی اقتباس شده است.)

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/04ساعت 4:19 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

جناب آقای نظربایف در پیام خود به جناب آقای حسن روحانی رییس جمهور دولت ایران در مورد سقوط هواپیمای شرکت "سپاهان ایر"تسلیت گفته و ابراز همدردی نمود. او از طرف خود و مردم قزاقستان این پیام را ارسال نموده است. به اقوام و بازماندگان این حادثه از صمیم دل تسلیت گفته و به مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی نمود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/05/21ساعت 11:31 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

جناب آقای نورسلطان نظربایف رییس جمهور کشورمان در تماس تلفنی که با جناب آقای الکساندر لوکاشنکو داشتند  در مورد توسعه مناسبات دو کمشور به تبادل نظر پرداختند. مسئله توسعه اتحادیه اقتصادی یوروآزیا، تصویب مفاد و بندهای این قرارداد، مسئله پذیرفتن ارمنستان و قرقیزستان به عضویت این اتحادیه از هر جنبه بررسی شد. همچنین دو طرف در مورد اوضاع اوکرایین و برگزاری دیدار اعضای این گروه به توافق رسیدند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/05/21ساعت 11:4 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

بعدا ز بروز تحریم های جدید علیه دولت روسیه، دولت قزاقستان با تشکیل نهادها و سازمان های جدید کار خود را جهت هماهنگ نمودن با وضعیت فعلی جهانی آغاز نمود.این تغییرات شامل تشکیل12 وزارت خانه( از 17 وزارتخانه)، 54 کمیته و 272 اداره است.  5 وزارتخانه کاهش یافت.

لیست وزارت خانه ها بدین قرار است:

1- وزارت امور داخله

2-وزارت ورزش و فرهنگ

3-وزارت توسعه و پیشرفت

4-وزارت کشاورزی

5- وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی

6-وزارت دفاع

7-وزارت اقتصاد ملی

8- وزارت انرژی

9- وزارت امور خارجه

10- وزارت آموزش و علوم

11- وزارت دادگستری یا عدلیه

12- وزرات مالی یا دارایی

اتخاذ چنین تصمیم هایی با تکیه بر تحریم هایی که به روسیه وارد شده اعمال می گردد. موج تحریم های غرب علیه روسیه به احتمال زیاد گریبانگیر قزاقستان هم خواهد شد. 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/05/20ساعت 9:14 قبل از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

شهروندان دو تابعیتی (قزاق های ایران) که در شهر آکتائو یا در ایران هستند از این به بعد باید ترک تابعیت کنند تا بتوانند ویزای ایران را دریافت نمایند. اگر هم ترک تابعیت کنند بعید است که دولت ایران به آنها ویزای ایران بدهد. دولت ایران از تمام شهروندان دو تابعیتی خود سوء استفادههای سیاسی میکند. وقتی هم وارد ایران شدند جهت فشار به دولت ثالث شهروند خود را جاسوس تلقی می کند. اکنون بخاطر این که دولت قزاقستان عرصه عطای ویزا را به شهروندان دولت ایران تنگ کرده فشارها را به شهروندان دو تابعیتی که در حال حاضر نیز شهروندان خود دولت ایران نیز محسوب می شوند افزایش داده است .در شهر الماتی جناب آقای فرخی زاده زبان دیپلماسی نمیداند.خدا میداند که از کدام پشت کوه آوردنش.هیچ کس کار آنها را کنترل و نظارت نمیکند. سایت وزارت امور خارجه انتقاد پذیر نیست و همیشه مسدود وبسته است. آبروی ایران را همین پشت کوهی ها می برند. در شهر اکتائو نیز وضع مناسب نیست. کنسول به شهروندان دو تابعیتی ویزا نمیدهد. دولت و وزارتخانه امور خارجه ایران که زورش به وزارت امور خارجه قزاقستان نمی رسد از اهرم شهروندان دو تابعیتی استفاده می کند. با امدن سفیر جدید وضع ویزا و روادید وخیم تر شده است. از سفیری که زمانی در گفتگوهای دریای خزر سهم دولت ایران را از 50 درصد به 12 درصد رسانده چه اتنظاری میتوان داشت.(منظور زمانی که اقای صفری و آقای محمد رضا فرقانی در وزوارت امور خارجه ایران ریاست گفتگوهای مربوط به دریای خزر را داشته اند)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/05/01ساعت 3:47 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

 

شماره

Мемлекет

کشور

Дипломаттық
паспорт

پاسپورت دیپلماسی

Қызметтікпаспорт

پاسپورت کاری

Ұлттық паспорт

پاسپورت ملی

Визасыз жүру мерзімі

مهلت ویزا به روز

Келісім күшіне

енген кез

سال انعقاد قرارداد ویزا 

1.

Ресей 

روسیه

визасыз

بدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

мерзімсіз

بینهایت

2000
2.

Беларусь 

روسیه سفید

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

3.

Қырғызстан

قرقیزستان

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

4.

Тәжікстан 

تاجیکستان

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

5.

Армения 

ارمستان

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 28.04.2008 
6.

Грузия 

گرجستان

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 21.06.2007 
7.

Молдова 

مولداوی

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 05.01.2007 
8.

Өзбекстан 

ازبکستان

визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

мерзімсіз 26.06.2003 
9. Әзербайжан  визасызبدون ویزا визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

мерзімсіз 23.04.2010 
10.

Украина

اوکرایین

визасыз визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 27.02.2002 
11.

Түрікменстан

ترکمنستان

 визасыз

تا آخر بدون ویزا

визасыз ویزا визаویزا 30 күнге дейін 20.02.2002 

визасыз*

 

 

5 күнге дейін *(Атырау мен Маңғыстау облыстарының тұрғындары 5 күнге дейін визасыз Балқан уәләятында бола алады)
12.

Венгрия 

مجارستان

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 06.11.1996 
13.

Словакия

اسلاوکیا

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 17.04.1998 
14.

Румыния

رومانی

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 22.08.2001 
15.

Польша

لهستان

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 30 күнге дейін 31.07.2008 
16.

Хорватия

کرواسی

визасыз визасызبدون ویزا визасыз 30 күнге дейін 21.05.2009 
17.

Эстония

استونی

визасыз виза ویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 24.02.2010 
18.

Франция

فرانسه

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 01.03.2010 
19.

Испания 

اسپانیا

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 31.08.2010 
20.

Сербия 

صربستان

визасыз визасызبدون ویزا визасыз 30 күнге дейін 28.05.2011 
21.

Италия 

ایتالیا

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 07.05.2010 
22.

Словения 

اسلاونیه

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 05.06.2010 
23.

Болгария

بلغارستان

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 14.05.2010 
24.

Германия 

آلمان

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 26.04.2012 
25.

Дания 

دانمارک

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 26.11. 2010 
26.

Македония 

مقدونیه

визасыз визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 10.08.2011 
27.

Моңғолия

مغولستان

визасыз визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 02.01.1995 
28.

Түркия 

ترکیه

визасыз визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

30 күнге дейін 02.04.1992 
29.

Малайзия*

مالازیا

визасыз визасызبدون ویزا

визасыз

بدون ویزا

1 айға дейін *Малайзия азаматтары 
Қазақстан визасын алуы керек
30.

Үндістан 

هندوستان

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 04.12.1999 
31.

Иран 

ایران

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 24.11.1994 
32.

Қытай 

چین

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 01.02.1994 
33.

Пәкістан 

پاکستان

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 29.09.1995 
34.

Филиппин 

فرانسه

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 28.03.2005 
35.

Сингапур*

سنگاپور

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 01.11.2003 
*Сингапур азаматтары Қазақстан визасын алуы керек
36.

Египет 

مصر

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 30 күнге дейін 21.05.2008 
37. Корея کره визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 05.12.2008 
38.

Израиль 

اسراییل

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 11.05.2010 
39. Вьетнам  ویتنام визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 11.04.2010 
40.

Біррікен Араб Әмірліктері

امارت متحده عربی

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 90 күнге дейін 12.04.2011 
41.

Иордания

اردن

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 05.11.2011 
42.

Куба 

کوبا

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 30 күнге дейін 10.01.2005 
43.

Бразилия 

بریل

визасыз визасызبدون ویزا визаویزا 90 күнге дейін 08.09.2008 
44.

Литва 

لاتیوا


 

визасыз визаویزا لازم است визаویزا 6 ай мерзімінде
90 күнге дейін
17.05.2012 
45.

Хайнань және Таиланд (туристер үшін)

هیانان و تایلند

- -

визасыз

بدون ویزا

90 күнге дейін 01.05.2011

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/04/24ساعت 5:35 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  | 

دولت قزاقستان بار دیگر با 10 کشور دیگر جهان لغو روادید و ویزا نمود. این کشورها شامل ایلات متحده آمریکا، بریتنای کبیر، هلند، فرانسه، ایتالیا، آلمان، مالزی، ژاپن، امارت متحده عربی، کره جنوبی هستند. اتباع کشورهای یاد شده می توانند مدت 15 روز بدون ویزا در خاک قزاقستان بطور قانونی بمانند. ویزا به مدت 90 روز برای کارفرمایان داده خواهد شد. اگر کارفرمایان درصدد کارفرمایی و کارگزاری و سرمایه گذاری شوند ویزای سه ساله به آنها تعلق خواهد گرفت.در حال حاضر قزاقستان با بیش از 27 کشور جهان بدون ویزا و روادید عمل میکند. در ضمن 11 کشور دیگر جهان در فرودگاه به اتباع قزاقی ویزا صادر میکنند.این کشورها شامل تایلند، مالزی، ترکیه مغولستان، صربستان، مغدونیه، کرواسی، هنگ-کنگ، اکوادر، سریلانکا، اوگاندار، نیکاراکوئه، عمان، مولداوی،لائوس، کامبوج، نپال، ماداگاسکار، ازبکستان، روسیه، قرقزیستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و غیره

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/04/24ساعت 5:21 بعد از ظهر  توسط یوسف پیلتن  |